อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailand


 

สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
  5
เมื่อวานนี้
  67
เดือนนี้
  1,286
เดื่อนที่แล้ว
  1,786
ปีนี้
  1,286
ปีที่แล้ว
  24,402
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554


 การแสดงในงาน
็Merry Chirstmas
And Happy New Year 2019


การประกวด Miss.& Mr. LCC 2018

งาน Merry Chirstmas And Happy New Year 2019


พิธีทำบุญตักบาตร ในงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 

V-NET คืออะไร 
V-NET ย่อมากจาก Vocational National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่ใคร
สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ปวส.พ. ชั้นปีที่ 2

วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET คืออะไร
(1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
(2) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
(3) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

กำหนดการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 สทศ. ได้กำหนดตารางสอบดังนี้
(1) ปวช. ปี 3 สอบวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. - 11.30 น.
(2) ปวส. และ ปวส.พ. ปี 2 สอบวันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. - 15.00 น.

 

 

   ประกันคุณภาพ
       ภายใน

 ปีการศึกษา 2557
 ปีการศึกษา 2558

   Download

  ใบสมัครระดับ ปวช.

  ใบสมัครระดับ ปวส.

  ใบสมัครระดับ ปวส. (ม.6)

Joomla 2.5.7 Full Pack

TH_Joomla 2.5.7
Template สำหรับ Joomla
 โปรแกรมบันทึกคะแนนครู LCC
 งานวิจัยในชั้นเรียน
Font TH Sarabun-PSK
แบบเสนอผลงานวิจัยครู
 

   งานวิจัย/นวัตกรรม

วิจัยในชั้นเรียน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved