ปวส. 2 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทัศนศึกษา จังหวัดลำปาง

             วันที่ 23 มกราคม 2553 นักเรียน ปวส.2 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ไปทัศนศึกษา ณ ชมรมรักษ์สมุนไพร บริษัท อินทราเซรามิค และวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวให้แก่นักศึกษา

[ ประมวลภาพ ]

กรณีที่ไม่สามารถแสดงผลของ Flash ได้
[ ประมวลภาพ ]

   
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8
© 2001-2007 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved.