ปวช. 3 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาร้านอาหารเยอรมัน G&M และสวนพฤษศาสตร์ทวีชล

             วันที่ 22 มกราคม 2553 นักเรียน ปวช. 3 สาขาการท่องเที่ยว โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ไปทัศนศึกษาทัศนศึกษาร้านอาหารเยอรมัน G&M และสวนพฤาษศาสตร์ทวีชล

[ ประมวลภาพ ]

กรณีที่ไม่สามารถแสดงผลของ Flash ได้
[ ประมวลภาพ ]

   
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8
© 2001-2007 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved.