ประมวลภาพ บริจาคสิงของ ณ บ้านหนองมณฑา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้บริจาคของใช้ เครื่องกันหนาวให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง บ้านหนองมณฑา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์บงกช ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ และคณะกรรมการนักศึกษา เป็นตัวแทนของนักศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ บ้านหนองมณฑาคณะอาจารยส่วนหนึ่งที่ร่วมงานบริจาค


สร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ

 

ท่านผู้อำนวยการมอบของให้กับน้อง ๆ

 

คณะที่ไปร่วมบริจาค