ประมวลภาพ LCC มินิมาราธอน ครั้งที่ 20

การเดิน/วิ่งการกุศล "L.C.C. มินิมาราธอน" วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จัดติดต่อกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 20 โดยจัดขี้นในวันเสาร์ที่ 11 มการาคม 2557 ณ ถนนหน้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โดยมีอาจารย์บงกช ขัยพันธ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และกล่าวเปิดการแข่งขัน

ในครั้งนี้มีนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขัน LCC มินิมาราธอน ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษาขาย และนักศึกษาหญิง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินและถ้วยรางวัล และผู้ที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัยทุกคนก็จะได้รับของรางวัลเป็นที่ละลึกทุกคน

การแข่งขันปรากฏผลดังนี้

ประเเภทนักศึกษาชาย
อันดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ ใจซื่อ ชั้น ปวช. 3/3 วิ่งเข้าเส้นชั้ยด้วย เวลา 11.54 นาที
อันดับที่ 2 นายมงคล ผ่าห้วย ชั้น ปวช. 2/2 เวลา 12.01 นาที
อันดับที่ 3 นายใหม่ ดวงดี ชั้น ปวช. 1/6 เวลา 12.26 นาที

ประเภทนักศึกษาหญิง
อันดับที่ 1 น.ส.นิดา แซ่หลี ชั้น ปวส.พ. 2/2 เวลา 15.49 นาที
อันดับที่ 2 น.ส.กาญจนา ยอดอินทร์ ชั้น ปวช. 2/1 เวลา 16.02 นาที
อันดับที่ 3 น.ส.พรวิมล สุกันธา ชั้น ปวส. 1/5 เวลา 16.27 นาที


ประมวลภาพการลงทะเบียนในช่วงเข้าก่อนการแข่งขันประมวลภาพขณะที่นักกีฬากำลังวิ่ง

 


เมื่อวิ่งมาได้สักระยะนักกีฬาบางคนก็จะเริ่มเดิน

 


เมื่อถึงเส้นชัยก็จะได้รับของรางวัลกันถ้วนหน้า